Privacy & Cookies

1 februari 2022

Via onze website worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. WWOO vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat wij:

 • duidelijk specificeren onze doeleinden voordat we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Eerst wij vragen u om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit te eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • respecteer je recht uw persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

WWOO is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel op de website wwoo.nl. Wij raden u aan deze goed door te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bewaren, neem dan contact op met: WWOO.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of verzoeken doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij. We zullen deze informatie bewaken totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Op deze manier kunnen we gemakkelijk de informatie pakken voor vervolgvragen. We kunnen ook onze klantenservice verbeteren.

Webshop

 Het verstrekken aan derden
Je gegevens worden gedeeld met onze ERP-provider teamleader.nl. Vanuit TeamLeader volgen we uw aanvragen en bestellingen op. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met andere derden.

Statistieken en profilering
We houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde anoniem. Met deze statistieken verbeteren we onze website om bijvoorbeeld alleen relevante informatie te tonen. we kunnen uw persoonlijke gegevens combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard respecteren wij uw privacy al te allen tijde. Als u dit niet wilt, kunt u dit altijd aan ons melden. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang. Wij bewaren deze gegevens een jaar.

Het verstrekken aan derden
Wij werken samen met Google, zij hebben toegang tot bovengenoemde gegevens over jou.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners geven wij uw (persoons)gegevens onder geen enkele omstandigheid aan andere bedrijven of instellingen, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens worden altijd geanonimiseerd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin wij informatie kunnen opslaan zodat u deze niet altijd hoeft in te vullen. Maar we kunnen ook zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een melding met uitleg over cookies. hierbij gaan we akkoord met het gebruik van deze cookies.

U kunt het plaatsen van cookies via uw browser uitschakelen, maar sommige zaken aan onze website zullen dan niet meer goed werken.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies. We hebben echter geen volledige controle over wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging
Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging altijd aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. We doen ons best om elke wijziging apart aan te kondigen.

Uw gegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende mogelijkheden:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen
 • toegang tot de exacte persoonlijke gegevens die we hebben
 • fouten corrigeren
 • verouderde persoonsgegevens laten verwijderen
 • persoonsgegevens laten overdragen aan een andere partij
 • intrekking van de toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Houd er rekening mee dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Een klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details
WWOO
Noordervaart 127
1841 GA Stompetoren
Nederland
Telefoon + 31 085 4896262
Mail contact@wwoo.nl